برچسب: xzn.ir

  • راهنمای خرید هاست مناسب

    به نام خدا، موضوع مقاله تجربه شخصی خودم از نحوه خرید هاست می باشد. ابتدا نکاتی را مطرح می نمایم که شاید درنظر گرفته نمی شوند. ولی دارای اهمیت زیادی هستند. در پایان تجربه شخصی خودم از خرید هاست چهار شرکتی که از آنها هاست خریداری نموده ام را عرض خواهم کرد.